> Ana sayfa

> ÇEKOD'u Tanıyalım

> Duyurular

. Site Sakinlerine
. Tüm Site Sakinlerine
. Çayyolu Haber Bülteni

. Çayyolu Platformu Adına

. Baz İstasyonu-Gelişmeler Hakkında Bilgilendirme Bilirkişi Raporu Özeti Ve Çağrı

> Basında ÇEKOD

> ÇEKOD'un Etkinlikleri

> İlgili Linkler

> ÇEKOD'a Üyelik

ÇEKOD
Adres:
Koru Mahallesi Doğa Sitesi Yönetim Merkezi Çayyolu-ANKARA

Tel: 240 77 47

Tel: 236 10 33

e-mail: info@cekod.org

BAZ İSTASYONU-GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME
BİLİRKİŞİ RAPORU ÖZETİ VE ÇAĞRI


Doğa, Koru, Özgecan, Beyazgül, Köknar, Ankaralılar, Tuğberk, Canyuva, Güzelkent, İş Bankalılar ve Temsa Siteleri ile binlerce imza toplanarak başlatılan mücadele güçlenerek omuz omuza sürüyor.

Doğa Sitesi 78 No.lu Konutun Balkonunda kurulu olan ve 6 Yıldır kaldırtılamayan Turkcell Baz İstasyonu dayanışmanın ilk meyvası olarak 22 Mart 2005 te söküldü.

Ancak, o çevrede Aycell-Avea’nın da bir baz istasyonu var. Bunun için de Başbakanlık ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Belediyeler nezdinde girişimler yapıldı.

Bunlarla da yetinilmedi. 4 Aralık 2005 tarihinde MESA Koru Sinemalarında düzenlenen toplantıda Elektromanyetik Kirlenme konusunda Türkiye’nin en yetkin bilimcilerinden Gazi Üniversitesi Biyofizik Bölüm Başkanı Pof. Dr. Nesrin SEYHAN “Elektromanyetik Kirlilik ve Etkileri: Çayyolu’nda Baz İstasyonları ve Yüksek Gerilim Hatları” konulu bir konferans verdi. Konferans büyük ilgi topladı.

Aynı mahalle dev bir baz istasyon direğini kuran Aycell-Avea aleyhine dava açıldı ve 2 kez bilirkişiler değişti. Üçüncü bilirkişi heyeti (Hukukçu; Haritacı üyeler ile Gazi Üniversitesi GNRK Merkezinin Fizikçi ve Biyofizikçi Akademisyen Bilirkişiler) tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan 27 sayfalık Raporda özetle şöyle denilmektedir.

“Mahallinde yapılan keşif esnasında Doğa Sitesi sakinlerinin baz istasyonuna karşı tepkili oldukları ve kaldırılması yönünde pankartlar astıkları gözlenmiştir. Ayrıca site sakini bir çocuk ‘çevresinde radyasyon kaynağı istemediği’ yönündeki dileğini sözlü ifade etmiştir. Baz istasyonlarının yaydığı RF dalgaların dalga boyu nedeniyle çocukların daha fazla RF enerji soğurması ve RF enerjiye çocukların yaşamları boyunca yetişkinlerden daha uzun süreli maruz kalacak olmaları, bu teknolojiye karşı çocuklarımız sağlığı açısından daha temkinli ve şüpheci yaklaşmamızı zorunlu kılmaktadır. Baz istasyonunun 1800 MHz olduğu gözlenmiştir. RF radyasyonun; kan beyin bariyeri geçirgenliğinin artması, RF işitme sendromu (pulslu ve uğultulu duyma, kulak çınlaması hissi), sinir sisteminin yapısının ve nörotransmitterlerin miktarlarının değişmesi, beyin hücrelerinin sıcaklığının artması, hücre ve DNA sentezinin artması, sperm sayısında azalma, kromozomal bozulmalar, beyin elektriksel aktivitesinin (EEG) ve Ca +2 transportunun değişmesi, kan basıncının artması, uyku bozuklukları, özellikle çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, bitkinlik, baş ağrısı, beyinde DNA hasarı, bağışıklık sistemimizden sorumlu olan P-53 geninin bozulması, lenf kanseri gibi pek çok etkisinin olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Unutulmaması gereken bir önemli husus da; cep telefonundan yalnızca konuşma süresince ve isteğimize bağlı olarak radyasyona maruz kalındığı halde baz istasyonlarından günde 24 saat sürekli ve istek dışında radyasyona maruz kalınmasıdır. Baz istasyonlarında sürekli bir maruziyet vardır ve insanın doğal yaşamına müdahale söz konusudur. Baz istasyonları yerleşim yerlerine uzak ve yüksek yerlerde kurulmalıdır. Esasen, İnsan sağlığına zarar veren bir istasyonun yönetmelik hükümlerine uygun olması, zarar vereni sorumluluktan kurtarmaz ve zarar görenin zararını ispatlaması da gerekmez. Asıl olan, zarar verenin, yani davalının, baz istasyonunun çevreye bir zarar vermediğini ispatı gerekir. Mezkur baz istasyonun bahsi geçen yerden kaldırılması gerektiğine dair kanaat oluşmuştur.”

Ancak, bu bilirkişi raporuna mutlaka itiraz edeceklerdir ve bundan sonra sürdürülecek mücadele daha da önem kazanmıştır.

Bu yüzden, Çayyolunda bulunan 50 cıvarında Baz İstasyonu ile 40 km cıvarında Yüksek Gerilim Hatlarının sebep olduğu kirliliklere maruz kalanlar ile güç birliği içinde olunmasına ihtiyaç vardır.

Bu çalışmaların ve güç birliğinin devamlılığının sağlanabilmesi için 02.04.2006 tarihinde bir araya gelinmiş ve kısa adı ÇEKOD olan ÇAYYOLU ELEKTROMANYETİK KİRLİLİKTEN KORUNMA DERNEĞİ adı altında bir dernek kurulmasına ve Sakinlerimizin ve (yeni Dernekler Yasası imkan verdiği için sakinlerimiz yanında) özellikle Site Yönetimlerinin mutlaka bu derneğin kuruluşunda görev almalarının ve üye olmalarının sağlanmasına karar verilmiştir.

Site Yönetimlerine ve sağlığı ile ilgilenen Sakinlerimize önemle duyurulur.

Bilgi ve katılım İçin; Doğa Sitesi: 240 77 47, dogasitesi@yahoo.com, Çayyolu Platformu: 236 10 33, info@cayyolum.com, cekod06@yahoo.com, @mramazanongore@yahoo.com,Site Tasarımı
cayyolum.com

 ÇEKOD - Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği