> Ana sayfa

> ÇEKOD'u Tanıyalım

> Duyurular

> Basında ÇEKOD

> ÇEKOD'un Etkinlikleri

> İlgili Linkler

> Bir Portre

     Prof. Dr. Nesrin Seyhan

> EMK İle İlgili Sunumlar    

> Birlikte Yürütülen Akademik Çalışmalar

> Sağlık Bakanlığı Ne Diyor

> Elektromanyetik Kirlilik Mevzuatı

> ÇEKOD'a Üyelik

ÇEKOD
Adres:
Koru Mahallesi Doğa Sitesi Yönetim Merkezi Çayyolu-ANKARA

Tel: 240 77 47

Tel: 236 10 33

e-mail: info@cekod.org


YÜKSEK GERİLİM HATLARI ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK
Yüksek gerilim hatları yakınındaki evlerde yaşayan çocuklarda çocukluk çağı kanserlerindeki artışın epidemiyolojik olarak gösterilmesi ile tüm bu konudaki araştırmalar US National Academy of Sciences (Amerikan Bilimler Akademisi) tarafından tekrar incelenmiş ve 1996 yılında yüksek gerilim hatları yakınında yaşayan çocuklarda lösemi görülme riskinin diğerlerine göre 1.5 katı fazla olduğu Amerikan Bilimler Akademisi tarafından kabul edilmiştir.

Yapılan epidemiyolojik çalışmalar yüksek gerilim hatlarının (0-300 Hz) kanser riskini artırdığını göstermektedir. 0-300 Hz frekanslı alanlardan iletkenlik özellikleri nedeniyle en çok etkilenen dokular beyin sıvısı ve kan, ikincil derecede etkilenen dokular ise göz, göz sıvısı, troid, kas, gastrointestinal sistem, prostat ve testis dokularıdır. Yapılan epidemiyolojik ve deneysel çalışmalardan bazılarının sonuçları aşağıda verilmiştir.

EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR:

Günlük yaşamda maruz kalınan alanların beyin tümörlerini, özellikle erkeklerde lösemi ve akut myeloid lösemiyi artırdığı gözlenmiştir. 2mG (iki miliGaus) gibi çok küçük magnetik alanlar lösemi, lenfoma ve yumuşak doku sarkomlarını daha fazla olmak üzere tüm kanser türlerini 1.4 katı artırmaktadır.

İngiltere, İsveç ve ABD; EM alanların akut myeloid lösemi riskini artırdığını rapor etmişlerdir.

1979’da ABD’de çocukluk kanserleri ve yüksek gerilim hatları ilişkisi 18 yaşında 344 çocukta araştırılmış ve hatta yakınlık arttıkça çocuklarda löseminin önemli ölçüde artış gösterdiği bildirilmiştir. Evleri hat yakınında bulunan yetişkinler için de löseminin 2 kat arttığı gözlenmiştir.

1982 yılında İsveç’te 200KV’luk Yüksek Gerilim Hattı (YGH)’nın 150 m yakınındaki evlerde çocukluk kanserleri insidansının 2 katı arttığı rapor edilmiştir. (YGH’nın yerde oluşturduğu magnetik alan 0.1 G – 0.5 G). 1986’da ise 3mG’u aşan şiddetlerde magnetik alana maruz kalanlarda kanser riski 2.7 iken, ayni adreste doğan ve hala yaşayan kişiler için riskin 5.6’ya yükseldiği bildirilmiştir.

Elektrik hatlarında çalışanların beyin kanserine yakalanma oranı 7 kat fazla bulunmuştur.


Kaynaklar: SEYHAN ATALAY, N., KARAKAŞ, Ü. : “Bilişim Toplumuna Giderken Elektromagnetik Kirlilik Sempozyumu 1999”, 11 Kasım 1999, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, ISBN : 975-507- 082-(1999). TA2R Göktay Alpman E-Mail: ta2r@antrak.org.tr,


Derneğimiz, baz istasyonları, yüksek gerilim hatları gibi teknolojik objelerin riskli konumları sebebiyle rıza dışı elektromanyetik kirliliklere maruziyetlerden korunulması ve bu maruziyetlere uğrayanlar açısından doğan veya doğması muhtemel sağlık ve ekonomik zararları önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınması yönünde çaba sarfedilmesi, bu kapsamda; sağlık için riskli konumdaki baz istasyonlarının uygun yerlere taşınması ve/veya elektromanyetik kirliliğe sebep olmayacak teknolojiler kullanılması, insan sağlığı ve hava trafiği için tehlike arz eden yüksek gerilim hatlarının meskûn mahallerde yer altına alınması, amacı ile kurulmuştur. Çayyolu Platformu üyesidir. Üyelik aidatı yılda 12 YTL dir.

SİZ DE ÜYE OLUN DAYANIŞMAMIZ DAHA GÜÇLÜ OLSUN

üyelik için   TIKLAYINIZ

GÜNCELE DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZSite Tasarımı
cayyolum.com

 ÇEKOD - Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği