> Ana sayfa

> ÇEKOD'u Tanıyalım

> Duyurular

> Basında ÇEKOD

> ÇEKOD'un Etkinlikleri

> İlgili Linkler

> Bir Portre

     Prof. Dr. Nesrin Seyhan

> Birlikte Yürütülen Akademik Çalışmalar

> Sağlık Bakanlığı Ne Diyor

> Elektromanyetik Kirlilik Mevzuatı

> ÇEKOD'a Üyelik

ÇEKOD
Adres:
Koru Mahallesi Doğa Sitesi Yönetim Merkezi Çayyolu-ANKARA

Tel: 240 77 47

Tel: 236 10 33

e-mail: info@cekod.org


ÇAYYOLU
ELEKTROMANYETİK KİRLİLİKTEN KORUNMA DERNEĞİ

 

Fotograf

 

 

ÜYE BAŞVURU FORMU
ADAY ÜYE BİLGİLERİ (GERÇEK KİŞİLER DOLDURACAKTIR)

ADI - SOYADI: :  
EV ADRESİ - TELEFON NO :  
E-POSTA ADRESİ :  
MESLEĞİ - İŞ ADRESİ
(İş/Cep) TELEFON NO
:  
DOĞUM YERİ ve TARİHİ :  
BABA ADI - TC KİMLİK NO :  
Derneğe Ne Şekilde Katkıda Bulunabileceği :  
(Nüfus Kağıdı fotokopisi, 2 fotoğraf eklenecektir)
Derneğinize üye olmak istiyorum. Tüzüğünüzü okudum. Üye olmaya yasal bir engelim bulunmamaktadır. Dernekler Kanununa, Dernek Tüzük ve Amaçlarına uygun davranmayı ve Genel Kurul kararıyla her yıl belirlenecek yasal üyelik aidatını ödemeyi taahhüd ediyorum. Üyeliğimin kabulünü arz ederim.…../…../200

İmza


ADAY ÜYE BİLGİLERİ (TÜZEL KİŞİLER DOLDURACAKTIR)

TÜZEL KİŞİLİĞİN ÜNVANI ADRESİ - TELEFON NO :  
YETKİLİNİN ADI – SOYADI :  
DOĞUM YERİ ve TARİHİ :  
BABA ADI - TC KİMLİK NO :  
EV ADRESİ - TELEFON NO :  
E-POSTA ADRESİ :  
MESLEĞİ - İŞ ADRESİ
(İş/Cep) TELEFON NO
:  
Tüzel Kişi KURUL KARARI TARİH ve NUMARASI :  
Derneğe Ne Şekilde Katkıda Bulunabileceği :  
(Örneğe uygun Kurul Karar fotokopisi, temsile yetkili kişinin Nüfus Kağıdı fotokopisi ve 2 fotoğrafı eklenecektir)
Derneğinize üye olmak istiyoruz. Tüzüğünüzü okudum. Üye olmaya yasal bir engelimiz bulunmamaktadır. Dernekler Kanununa, Dernek Tüzük ve Amaçlarına uygun davranmayı ve Genel Kurul Kararıyla her yıl belirlenecek yasal üyelik aidatını ödemeyi taahhüd ediyoruz. Üyeliğimizin kabulünü arz ederim. ../…../200

Yetkili İmzaSite Tasarımı
cayyolum.com

 ÇEKOD - Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği