Her hakkı saklıdır

 
   ANA SAYFAYA GEÇMEK İÇİN TIK

RADYASYON !

Sigara Şirketleri Bile Bile Dünyayı Zehirlemiş !

ŞİMDİ DE CEP TELEFONU  VE GSM ŞİRKETLERİ ?

Rusya yönetimine muhalif görüşleri ile tanınan ve 2000 yılında İngiltere'ye sığınan eski KGB ajanı Aleksandr Litvinenko, 2006 yılında polonium 210 adlı nadir bulunan bir radyoaktif izotop ile zehirlenerek ölmüştü.

Litvinenko’yu öldüren bu zehri tüm dünyadan sigara içicileri her nefeste ciğerlerine çekiyor. ABD’de 1990’lı yıllarda sigara üreticisi şirketlere açılan davalar sonucunda Philip Morris, R.J. Reynolds gibi dev şirketlerin gizli belgeleri ortaya çıktı. Buna göre bu şirketler yaklaşık 50 yıldır polonium 210’un tütün yapraklarında oluşarak sigaralara geçtiğini biliyorlardı. Bu madde dumana karışarak ciğerlere çekildiğinde birçok tümörün oluşmasına neden oluyor.

Yeni sayısında bu konuya yer veren Scientific American dergisine göre 1964’teki bir araştırma sigara dumanında polonium 210 olduğunu ortaya çıkardı. Makaleye göre bilim insanları bulguları sigara üreticisi şirketlere ilettiğinde şirketler de kendi araştırmalarını yürüttü. Ancak sıra bu maddeyi yasaklamaya geldiğinde gerekli adımı atmak istemediler. Marlboro’nun üreticisi Philip Morris polonium 210 için, “uyuyan devi uyandırmaya gerek yok” diyerek sonuçları yayınlamadı. R.J. Reynolds’da ise “bu maddelerin kaldırılmasında ticari avantaj yok” diyerek polonium 210’un sigarada kalmasına izin verdi.

Polonium 210 nedir?

Nadir olarak rastlanan radyoaktif, metalik bir element. Kimyasal sembolü Po, atom numarası 84 ve atom ağırlığı 210dur.

Bulunuşu ve elde edilişi: Tabiatta serbest hâlde bulunmaz. Radyoaktif bozunmalar sırasında uranyum, toryum ve aktinyum radyoaktif aileleri içerisinde meydana gelir. 1898de Marie Cruie, Po-210u uranyum cevherinde keşfetmiştir. Bir ton cevherde 0,1 miligram civarında bir miktar meydana gelir. Sentetik olarak da bizmutun nötronlarla bombardıman edilmesinden elde edilir. Polonyum, Radyum tuzlarının çözeltilerinden elektrolitik yolla ayrılabilir.

Özellikleri: Peryodik cetvelde VI A grubunda bulunur. Elektron düzeni [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4, erime noktası 254°C, kaynama noktası 926°C ve yoğunluğu 9,4 g/cm3tür. Fiziksel özellikleri bakımından bizmuta, kimyasal özellikleri bakımından da tellüre benzer. Organik ve anorganik bileşikler meydana getirir. Oksidasyon sayısı genel olarak 2+ ve 4+ dır. 1898den bu yana polonyumun tabiî veya sunî olarak 33 izotopu keşfedilmiş veya türetilmiştir. Po-210un yarılanma süresi 138 gün civarındadır. Sunîlerden Po-209un yarılanma süresi yaklaşık 103 yıl, Po-208in de yaklaşık üç yıldır. Diğerlerinin yarılanma süreleri oldukça kısadır.

Kullanılışı: Polonyum oldukça zehirli olup uğraşılması dikkat ister. İnsan ve diğer canlılara olan toksit radyasyonundan ve nadir bulunmasından dolayı, ancak alfa tanecikleriyle nötron kaynağı olarak nükleer fizik araştırmalarında sınırlı bir kullanma sahasına sahiptir.

Şimdi de Cep Telefonu ve GSM Şirketleri ?......

SAYFAYA GEÇMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Site Tasarımı cayyolum.com