Her hakkı saklıdır


   ANA SAYFAYA GEÇMEK İÇİN TIK 

 

ÇEKOD,  RTÜK'TEN

TV YAYINLARINDA CEP TELEFONLARININ

DOĞRU KULLANIMININ ÖZENDİRİLMESİNE YÖNELİK TEDBİRLER ALDIRILMASINI TALEP ETTİ

 

Sayı : 4                                                                                                      Ankara, 30.03.2012

 

 

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına,

Bilkent Plaza B2 Blok 06800 Bilkent / ANKARA

 

Çekod-Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği, elektromanyetik kirliliklerin yarattığı risklerinden korunmak için 03/05/2006 tarihinde kurulmuştur. Konusunda ilk ve tek olan Derneğimiz,

“Elektromanyetik Kirliliğin yarattığı tehlike konusunda; bireyin ve toplumun bilinçlendirilmesi, tehlikenin yaratanlarca önlenmesi, uygun mevzuat oluşturulması ve geliştirilmesi, önlem alınması-aldırılması,” için samimi duygularla çaba sarf etmekte olup bu yolda olumlu sonuçlar almaktadır. (Geniş bilgi www.cekod.org)

Bu kapsamda, günümüzün kullanılması kaçınılmaz hale gelmiş iletişim araçlarından olan cep (mobil) telefonların; sağlık riskini asgariye indirecek bir şekilde kullanımının (örneğin, vücuttan uzak tutulması, kulaklıkla kullanılması, zorunlu oldukça ve kısa süreler halinde kullanılmasının) sağlanması vicdani ve kamusal bir görev haline gelmiştir.

Bu itibarla,

a. Televizyonlarda yayınlanmakta ve yayınlanacak olan dizi film, belgesel vb yayınlarda cep (mobil) telefonlarının sağlık riskini asgariye indirecek bir şekilde kullanımının özendirilmesi, aksine kullanım şekillerinin kamuflajlı gösterilerek yanlış kullanımlara dikkat çekilmesi,

b. Cep (mobil) telefonlarının sağlık riskini asgariye indirecek bir şekilde kullanımını özendirecek “Kamu Spotları” hazırlanmasının ve yayınlanmasının sağlanması,

gerektiği hususlarını dikkatinize sunar gereğini arz ve talep ederiz.

 

                                                                                         Yavuz GERÇEK         M. Ramazan ÖNGÖRE

                                                                                          Genel Sekreter                      Başkan

  

ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ÜN CEVABI

        

ANA SAYFAYA GEÇMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Site Tasarımı cayyolum.com