Her hakkı saklıdır

ANA SAYFAYA GEÇMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 

100’DEN FAZLA BİLİM İNSANININ KATKILARIYLA

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU YAPILDI

  • Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu`nun ortaklaşa düzenleyeceği ve ÇEKOD’un Danışma Kurulu Üyesi olduğu Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET2011), 7-8 Ekim 2011 günlerinde İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu`nda gerçekleştirildi. 

  • ÇEKOD'la birlikte etkinliklerde bulunmuş olan Prof. Dr. Çağatay Güler, Yrd. Doç. Dr. Bahriye Sırav ile sürekli irtibat halinde bulunduğumuz ve kitaplarında verdiği bilgilerden yararlandığımız Prof. Dr. Selim Şeker sempozyuma önemli katkılarda bulundular.

  • EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Paker, “…Ciddi elektromanyetik radyasyon yaymalarına rağmen kurum yetkilileri topluma, tüm dünyada uygulanan standartların uygulandığını, tedirgin olacak bir durumun olmadığını söylemektedir. Türkiye de kullanılan elektrik alanı şiddeti limit değerleri, konuya kuşku ile bakan veya hassas limit değerlerini uygulayan ülkelerden daha yüksek düzeydedir” dedi.

  • Çevre Sağlığı Güvenliği Kurumu Kurucusu ve Başkanı  Pittsburg Üniversitesi‘nden Onkolog Prof. Dr. Devra Davis, baz istasyonlarının okul bahçelerinde, yatak odalarının yanı başında bulunmasının sakıncalı olduğunu ve bu durumu anlamakta zorluk çektiğini söyledi.

  • Nilüfer İlçesinde oturan halkın ölçüm ve inceleme isteği doğrultusunda, ücretsiz olarak baz istasyonu veya yüksek gerilim EMR (Elektromanyetik radyasyon) ölçüm hizmetinin sunulması, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, baz istasyonlarının kurulumundan işletimine kadar tüm süreçte yerel yönetimlerin daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu`nun ortaklaşa düzenleyeceği ve ÇEKOD’un Danışma Kurulu Üyesi olduğu Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET2011), 7-8 Ekim 2011 günlerinde İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu`nda gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında konuşan EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Paker, öncelikle bu sempozyumun 3 meslek örgütünün ortaklaşa düzenlediği ilk etkinlik olduğuna dikkat çekerek, beraber iş yapma kültürüne bir örnek olması dileğini dile getirdi. "Elektromanyetik alan teorisi ve elektromanyetik dalga teorisi derslerinin elektrik mühendisliği disiplini‘nin en temel konuları olduğunu, öğrencilik döneminde kavramamız kolay olmamıştı" diye sözlerine başlayan Paker, günümüzde teknolojinin de gelişimiyle bu kavramlarla artık hayatın her alanında karşı karşıya geldiğimize dikkat çekti. Paker, konuşmasına günlük yaşamdan da örnekler vererek şöyle devam etti:

"Elektrik enerjisi, hayatımızı sürdürebilmemiz için 20. Yüzyıl‘a göre artık daha fazla önceliğe sahip. Daha fazla elektrik tükettiğimiz için şebekede daha yüksek manyetik alanlar oluşuyor.  Bundan 10 yıl önce olmayan 3G, wireless, GPS ve Bluetooth‘u her geçen gün daha fazla kullandığımız için daha fazla manyetik alana maruz kalıyoruz. Halk sağlığı açısından bu manyetik alanların etkileri artık hissedilmeye başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda ise bu etkilerin endişe verici boyutlara ulaşacağı ön görülmektedir. Tabipler Odası, konunun halk ve çevre sağlığı açısından, Baro ise tehlikenin hukuki boyutu açısından bu sempozyum boyunca çok değerli çalışmalarını sunacaklar."

EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sağlığa etkilerinden dolayı elektromanyetik alan oluşturan cihazlara karşı halk tepkisinin yükseldiği, kimi yerlerde bu donanımların yapımının engellendiğini anımsatırken,  "Bu yüzden de saklama, gizleme gereği duyulan, cumbalı şirin bir ev görünümündeki trafo merkezleri, çocuk parkında heykel görünümü verilmiş baz istasyonları veya  evlerin çatısında, baca süsü verilmiş antenler, dikkatli gözlerden kaçmıyor" dedi. Serdar Paker, konuya ilişkin sorunları konuşmasında şöyle dile getirdi:

"Bu sistemler asıl görevlerini yaparken ciddi elektromanyetik radyasyon yaymalarına rağmen kurum yetkilileri topluma, tüm dünyada uygulanan standartlarının uygulandığını, tedirgin olacak bir durumun olmadığını söylemektedir. Türkiye de kullanılan elektrik alanı şiddeti limit değerleri, konuya kuşku ile bakan veya hassas limit değerlerini uygulayan ülkelerden daha yüksek düzeydedir.

Özel firmaların kar etme önceliğinin halk sağlığının ötesine geçtiğini, denetimlerin dahi özelleştirildiğine, maalesef tanık olmaktayız. 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan Türkiye ekonomi politiğindeki yapısal dönüşüm, ülkedeki tüm kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılmasının yolunu hazırlamıştır. Özel firmaların doğal önceliği olan kar hedefi, sosyal devlet kavramını ortadan kaldırdığından toplum yararı artık öncelikli değildir. Meslek alanımıza giren tüm konularda özellikle kamu denetiminin ortadan kaldırıldığını, özelleştirildiğini görmekteyiz. Denetim kar hedefli değil toplum yararı öncelikli olmalıdır. Bu yüzden kamusal olmalıdır. Kamu eliyle yapılmalıdır."

EMO‘nun bugüne kadar mesleki alanlarıyla ilgili kamu yararına uyarıcı bir işlev gördüğünü ve pek çok idari işlemde de kamu zararını önleyici uygulamalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Paker, "Oda, mesleki alanlarına yönelik, kamu adına söz söylemeyi aynı zamanda toplumsal sorumluluk olarak görmektedir. Ancak kamu yararı gereği gösterdiği muhalif kimliği törpülenerek, devlet hiyerarşisine tabi, söyleyecek sözü olmayan, etkisiz bir örgüt haline getirilmesi hedeflense de üyesinden aldığı güçle mücadelesine devam edecektir" diye konuştu.

EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paker, ülkemizin dışa bağımlılığı artıran politikalar nedeniyle kaynaklarının çok uluslu şirketlere aktarıldığını, süreç içerisinde teknoloji üretmeyen, ancak teknoloji ürünlerini bolca tüketen bir ülke konumuna geldiğine dikkat çekti. Türkiye‘de 2010 yılında kayıtlı telefon sayısının 132 milyon olduğunu kaydeden Paker, "1994 yılından 2010 yılı sonuna kadar cep telefonuna ödenen tutar 20 milyar doları aşmıştır" bilgisini verdi.  Cep telefonu işletmecilerinin de çocukları kullanarak yaptıkları yoğun reklam kampanyaları ile "neredeyse 24 saat boyunca cep telefonu ile konuşulmasını ve mesajlaşılmasını" istediklerini ifade eden Paker, "Bilimsel ve teknik gelişmelerin insan yaşamına ucuz, kaliteli, verimli ve risk unsuru içermeden sunulması, insani ve temel bir sorumluluktur" uyarısını yaptı.

Elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri konusunda,  teknik gelişme ve bilgilerin sunulmasının yanı sıra, yetersiz uygulamalar sonucu halk üzerindeki olumsuzlukların, problemlerin ön plana çıkarılarak çözüm önerileri sunmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek hedefiyle gerçekleştirilen sempozyum kapsamında ilk gün yurtdışından davetli olarak gelen Çevre Sağlığı Güvenliği Kurumu Kurucusu ve Başkanı Devra Davis sunumunu yaptı. Pittsburg Üniversitesi‘nden Onkolog Prof. Dr. Devra Davis, baz istasyonlarının okul bahçelerinde, yatak odalarının yanı başında bulunmasının sakıncalı olduğunu ve bu durumu anlamakta zorluk çektiğini söyledi.

Nasıl ki, sigara ve alkolün zararları tartışılıp, zararlı olduğu kabul edildiyse, cep telefonu ve her türlü elektromanyetik alan yayan cihazların da zararlarının tartışılması gerektiğini belirten Davis, "Hükümetler bu yönde ciddi adımlar atmalı, üretici firmaların sadece kar amaçlı davranmaları önlenmeli ve gerekli izinler alınırken yapılacak araştırmalar ve denetlemeler bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmalıdır" vurgusunu yaptı. Cep telefonu kullanıcısı insanlarda, vücutlarına aldıkları radyasyonun hemen etkisini göstermediğini söyleyen Davis "2. Dünya Savaşı sırasında Japonya‘ya atılan bombaların etkisi 5- 10 yıl sonra değil 40 yıl sonra ortaya çıktı. Aradan geçen onca yıl sonra kanser, beyin tümörü gibi hastalıklar kendini gösterdi. Cep telefonunun zararları da kısa zaman diliminde değil ama yıllar sonra ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Sempozyumu düzenleyen 3 kurumun yetkilileri ilk oturum kapsamında "Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri" üzerine kurumlarının bakış açılarını anlattılar. EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay‘ın yöneticiliğini yaptığı bu oturumda EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bozkırlıoğlu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Süheyla Ağkoç ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yatlı konuşmacı olarak yer aldı.

Aynı gün "Elektromanyetik Alanlar ve Mesleki Maruziyet (Sunukluk)" konulu panel gerçekleştirildi. ODTÜ-Kuzey Kıbrıs Kampusu‘ndan Yrd. Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu yönettiği panele, 9 Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü‘nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkurt, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp  Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü‘nden Prof. Dr. H. Hilmi Sabuncu ve İstanbul Barosu‘ndan Avukat Meltem Yakın panelist olarak katıldı.

Sempozyum ikinci gün çalışmalarına da "Elektromanyetik Alanlar ve Etkilerine Kamu Kurumlarının, Özel Kurumların ve Üniversitelerin Yaklaşımı" konulu panel ile başladı. EMO Bilişim Komisyonu Başkanı Tarık Öden‘in yönettiği panelde, Gazi Üniversitesi Biyofizik Ana Bilim Dalı‘ndan Yrd. Doç. Dr. Bahriye Sırav, Türkiye Elektrik İletim A.Ş‘den (TEİAŞ) Yener Akkaya, Sakarya Üniversitesi Elektrik -Elektronik Mühendisliği Fakültesi‘nden Prof. Dr. Osman Çerezci, Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (TEDER) Serhat Özeren ve Türkiye Belediyeler Birliği‘nden Ayşe Ünal sunum yaptı.

"Elektromanyetik Alanlar ve Etkilerine Karşı Yurttaş Tepkisi ve Deneyimler" başlıklı forum bölümünde; Ankara Mamak Halk Komisyonu‘ndan Yusuf Karacakale, Elektromanyetik Kirlilik Mağdurları Platformu‘ndan İbrahim Kepenek, Ankara 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar, İstanbul Kartal Bölgesinden Özden Davaslıgil, Ordu-Fatsa‘dan Osman Barut ve Üsküdar‘dan Hacer Yozgatlı, bölgelerindeki baz istasyonlarına karşı sürdürdükleri mücadeleler hakkında bilgilendirmede bulundular.

Forumun ardından "Elektromanyetik Alanların Çevre ve Halk Sağlığına Etkileri" başlıklı panel gerçekleştirildi. Yöneticiliğini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı‘ndan Prof. Dr. M. Tunaya Kalkan‘ın yaptığı "Elektromanyetik Alanların Çevre ve Halk Sağlığına Etkileri" panelinde, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı‘ndan Prof. Dr. Çağatay Güler, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Bölümü‘nden Prof. Dr. Süleyman Daşdağ, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü‘nden Prof. Dr. Selim Şeker ve Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar panelist olarak yer aldı.

Sempozyum çalışmaları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey‘in yönettiği "Elektromanyetik Alanların Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler" konulu panelin yapılması ile sona erdi. Panelde, Bursa Barosu‘ndan Avukat Cankat Taşkın, Birleşik Taşımacılık Sendikası‘ndan Zafer Aydoğar, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Başar Yatlı, Tüketiciyi Koruma Derneği‘nden Aysel Can Ekşi ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü‘nden Prof. Dr. Selim Şeker yer aldı.

İki gün boyunca gerçekleştirilen panel ve forumların yanı sıra sözlü bildiri oturumlarında 18 adet sunum yapıldı. Ayrıca 8 poster bildiri sunumu da gerçekleştirildi. Bu bildiriler kapsamında, sempozyum boyunca şu konular ele alındı:

  "Elektromanyetik alan kaynakları ve radyasyon (ışıma) yönetimi.

Elektromanyetik alan benzetimi ve modellemesi

Elektromanyetik alan ölçümü.

Isıl ve ısıl olmayan mekanizmalar.

Işınlama çalışmaları için insan vücudunun modellenmesi.

Genetik etkileşim.

Elektromanyetik alanların biyofizik ve biyokimyasal etkileri.

Biyolojik etkiler ve sağlık sorunları.

Elektromanyetik alanların işitmeye etkileri.

Elektromanyetik alanların merkezi sinir sistemine etkileri.

Elektromanyetik alanlara davranış duyarlığı.

Elektromanyetik alanlara bağışıklık sistemi yanıtı.

Nöroendokrin etkiler ve benzeri konular.

Hücre elektromanüplasyonu.

Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi.

Soğurma mekanizması.

Dozimetre ve sağlık güvenliği standartları:

Maruziyet (sunukluk) ve kanser ilişkisi.

Elektromanyetik alanların tanı. tedavi ve klinik uygulamaları.

Epidemiyolojik çalışmalar.

Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve uygulamalar.

Mesleki ve çevresel klinik maruziyet (sunukluk).

Elektromanyetik alanlar hakkında ulusal mevzuatlarda yaşananlar ve sonuçlar. 

Sempozyum Yürütme ve Danışma Kurulu üyelerinin katılımıyla, İstanbul Tabip Odası‘ndan, Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Sülkü‘nün okuduğu sonuç bildirgesi ile sempozyum sona erdirildi.

 

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN EMANET 2011

‘‘ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 

Amacı elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri ve hukuksal boyutları konusunda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve bireylerin güncel ve bilimsel bilgileri irdelediği ve paylaştığı bir platform oluşturmak olan Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET 2011) Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu tarafından 7-8 Ekim 2011 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu`nda gerçekleştirildi. Sempozyum`a özel ve kamu kurumları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin yanı sıra yurttaşlarımızdan 600`ün üzerinde kişi katılmıştır.

Sempozyumda 5 adet panel, 1 forum yapılırken, 18 adet sözlü bildiri ve 10 adet poster bildiri sunumu gerçekleşmiştir.

Davetli konuşmacı olarak yurtdışından sempozyum`a katılan Sayın Dr. Devra DAVIS konuşmasında;

a) Her türlü elektromanyetik alan yaratan kaynakların kontrollu kullanımını önermiş; cep telefonlarının beyinden uzak tutulmasının önemine vurgu yapmıştır.

b)Cep telefonlarının mikrodalga ışıma yapan enerji kaynakları olduğunu hatırlatan Dr. Davis;

c)Elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığına etkileri için, dünyadaki ve ülkemizdeki bağımsız çalışmaların izlenerek, eksiklerin tamamlanması gerektiğini söylemiştir. 

Sempozyum boyunca gerçekleştirilen paneller ve forum sonucunda, aşağıdaki düşünceler ve sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

* Yoğun elektromanyetik alan ortamında çalışanlar için, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik ölçümlerin yapılarak (ölç, kontrol et ve düzelt ilkesi ile) gerekli önlemlerin alınması zorunludur. 

* Bu konuda ticarileşme ve özelleştirme uygulamalarının kamu yararının önüne geçirilmemesi gerekir. 

* Çocuklar cep telefonundan uzak tutulmalı, onlara cep telefonunu özendirecek uygulamalar yapılmamalıdır. 

* Yetişkinleri daha uzun süre cep telefonu kullanmaya özendirecek uygulamalar, reklamlar önlenmelidir. 

* Elektromayetik alan kaynakları (trafo merkezleri, baz istasyonları vb.) halktan gizlenmemeli, bulundukları yerler kamuoyu ile paylaşılmalı ve peyzaja uygun düzenlemeler de dahil risklerinin açık ve okunaklı bir şekilde belirtilmesi sağlanmalıdır. 

* Bu alanda yapılacak olan düzenlemelerde BTK`nın ve GSM operatörlerinin, üniversiteler, meslek örgütleri ve belediyeler ile işbirliği içinde olması sağlanmalıdır. 

* Baz istasyonlarının güvenlik mesafelerinin arttırılması ve olabildiğince sürekli yaşam alanlarından uzaklaştırılması sağlanmalıdır. 

* Geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak için özellikle çocuk parkları gibi çocukların çokça zaman geçirdiği kamusal alanlara baz istasyonu kurulmamalı, var olanlar sökülmeli, yenisi yapılmamalıdır.

* Yüksek gerilim hatlarında güvenlik koridorlarına uyulmalı, koridor içinde yerleşime izin verilmemelidir. Yerleşim bölgelerindeki yüksek gerilim hatları yeraltına alınmalı ve limit elektrik ve manyetik alan değerleri düşürülmelidir.

* Yurttaşlar, kurulacak tesisler ile ilgili olarak karar süreçlerine katılabilmelidir.

* Belediyeler yasalar gereği, bölgelerindeki elektromanyetik alanlar ile ilgili yapısal düzenlemeler için yetkilendirilmelidir.

* Elektromanyetik alan oluşturan cihazlarla ilgili olarak tüketiciler, sağlık ve güvenlik bakımından bilgilendirilmeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı sağlanmalıdır.

* Elektromanyetik alanlar ile ilgili mevcut yönetmelikler bilimsel çalışmalar ışığında yeniden düzenlenmeli, ihtiyatlılık ilkesi tam olarak uygulanmalıdır.

* Halkın sağlıklı yaşama hakkının limit alan değerleri ile sınırlandırılması önlenmelidir.

* Halkın sağlığının korunmasında yerel mevzuatla sınırlı kalmayıp, evrensel hukuk kuralları dikkate alınmalıdır.

* Eğitim kurumlarında öğrenciler elektromanyetik alanlar ve etkileri konusunda bilgilendirilmelidir. 

* İletişim özgürlüğü adı altında insan sağlığını tehdit eden riskli hukuksal düzenlemeler toplum yararını gözetir bir perspektifle derhal düzeltilmelidir.  

Sempozyumu düzenleyen üç meslek örgütü olarak; toplumsal sorumluluk ve rollerimiz gereği, bu alandaki çalışmaları sürdüreceğimizi ve her türlü çalışmayı destekleyip, bu çalışmalar içersinde daha çok yer alacağımızı belirtir;

Sempozyum nedeniyle bir araya gelen üç meslek örgütü olarak; birlikte çalışma ve birlikte üretme ilkesiyle başlattığımız bu birlikteliğe devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ederiz.

İSTANBUL TABİP ODASI - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI - İSTANBUL BAROSU

Geniş bilgi için: http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=87030&tipi=2&sube=0, Güncelleme 15.10.2011

=======================================================

İSTANBUL BAROSU HABERİ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR HALK SAĞLIĞINI VE ÇEVREYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

 İstanbul Barosu, İstanbul Tabip Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesince “Çevre ve Halk Sağlığı İçin EMANET 2011, Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri” konulu Sempozyum 7-8 Ekim 2011 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda yapıldı.

Sempozyumda, elektrik enerjisi kullanımının doğal yansıması olan elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığına etkileri teknik, tıbbi ve hukuksal boyutlarıyla ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Durakoğlu, bir hukuk kurumu olarak, insan, çevre ve kent sağlığına belirli bir duyarlılık gösterdiklerini, bu çerçevede kamu yararına davalar açtıklarını söyledi.

Teknolojik gelişmelerin ulaştığı boyutun ve hukukun tartışmalı bir süreci ifade ettiğini belirten Durakoğlu, bu sürecin yeni bir yaşam, yeni bir dünyayı belirliyor olmasını nedeniyle yeni önlemlere gereksinim duyulduğunu bildirdi. Durakoğlu, bu gelişmeler çerçevesinde haklar hiyerarşisini yeniden tartışmak gerektiğini, dünyaya daha farklı bakmak ve yaşanan çelişkilere çözüm aramak gerektiğini vurguladı.

Açılışta konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Nusret Gerçek, gelişen teknolojinin verdiği zararların yine gelişen teknolojiyle giderileceğini bildirdi.

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay, kamu yararına verilen mahkeme kararlarının uygulanmadığını, meslek odalarının yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını ve ülkenin KHK’larla yönetilir hale geldiğini söyledi.

Konuşmasına “Önce zarar verme!” özdeyişiyle başlayan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, elektromanyetik alanların artık tehlikeli olmaya başladığını, çeşitli hastalıkların ortaya çıktığını ve sağlığı tehdit eder hale geldiğini bildirdi. Gören, özellikle cep telefonu kullanımının artmasıyla beyin hastalıklarının arttığını bu alanda daha çok çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu hatırlattı.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Paker ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil’in konuşmalarından sonra Pittsburgh Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölüm Başkanı Devra Davis bir sunum yaptı.

Elektromanyetik alanlara ilişkin dünyada en iyi araştırmaların Türkiye’de yapıldığını belirten Davis konuşmasında, elektromanyetik alanların oluşumu, etkileri ve korunma yolları üzerinde bilgi verdi. Cep telefonlarının insan sağlığı açısından tehlikelerine işaret eden Davis, cep telefonu kullanımının dünyada çok yaygınlaştığını ve bunun neden olduğu hastalıkların da ciddi boyuta ulaştığını anlattı.

Davis’in konuşmasından sonra Sempozyuma ara verildi.

Sempozyum öğleden sonra aynı salonda oturumlar halinde devam ederken bir başka salonda “sözlü bildiriler” ve “poster sunumlar” yapıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay’ın yönettiği ilk oturumda, Sempozyumu düzenleyen üç kuruluşun temsilcileri söz aldı.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bozkırlıoğlu, elektromanyetik alanların son 60 yılda toplumun tamamını kapsadığını, bunun insan sağlığına, doğaya ve çevreye büyük zarar verdiğini, meslek odası olarak bu tür zararlara dikkat çektiklerini söyledi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç, Tabip Odasının çevre ve halk sağlığı konusunda yaptığı çalışmaları anlattı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Başar Yaltı da, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın verdiği “hukukun üstünlüğünü savunma ve insan haklarını koruma” görevi çerçevesinde Baronun başarılı çalışmalar yaptığını söyledi. Yaltı, baro bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun özellikle HES’ler konusunda davalar açtığını ve çoğunu da kazandığını bildirdi.

Yrd. Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu’nun yönettiği “Elektromanyetik alanlar ve mesleki maruziyet” konulu ikinci oturumda, İstanbul Barosundan Av. Meltem Yakın, Prof. Dr. Hilmi Sabunu ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkurt konuya ilişkin bildiriler sundular.

Sempozyumun ikinci gününde bilim insanları, meslek odaları mensupları ve uzmanların konuşmacı olarak katıldığı “elektromanyetik alanlar ve etkilerine kamu kurumlarının, özel kurumların ve üniversitelerin yaklaşımı”, “elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığına etkileri”, “elektromanyetik alanların yönetimi ve hukuksal düzenlemeler” konulu paneller yapıldı. Ayrıca, 8 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 12.00-13.00 arasında elektromanyetik alanlar ve etkilerine karşı yurttaş tepkisi konulu bir forum düzenlendi. Sözlü bildiriler ve poster sunumları Sempozyumun ikinci gününde de devam etti.

İstanbul Barosu Son Güncelleme: 10.10.2011

Geniş bilgi: http://www.istanbulbarosu.org.tr/Detail.asp?CatID=1&SubCatID=1&ID=6198

-----------------------------------------------------

İstanbul Tabip Odası Haberi

“Baz”da yerel yönetimler etkin rol almalı

İstanbul Tabip Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve İstanbul Barosunun “Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri” temasıyla düzenlediği sempozyumda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, baz istasyonlarının kurulumundan işletimine kadar tüm süreçte yerel yönetimlerin daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Tabip Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve İstanbul Barosunun “Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri” temasıyla düzenlediği sempozyumda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, baz istasyonlarının kurulumundan işletimine kadar tüm süreçte yerel yönetimlerin daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

7-8 Ekim 2011 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda yapılan sempozyumda elektromanyetik alanların etkileri kamu kurumlarının, özel kurumların ve üniversitelerin yaklaşımı çerçevesinde incelenirken, çevre ve halk sağlığına etkileri de ele alındı. Elektromanyetik alanların yönetimi ve hukuksal düzenlemeler de sempozyumda değerlendirildi.

 “Nilüfer Belediyesi’nde Elektromanyetik Kirliliğe Yönetimsel Bakış” başlıklı bir sunum yapan Başkan Bozbey, ilgiyle dinlendi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sunum çerçevesinde Nilüfer Belediyesi’nde 2006 yılından günümüze elektromanyetik kirlilikle ilgili mücadele anlatıldı. Özellikle Nilüfer İlçesinde oturan halkın ölçüm ve inceleme isteği doğrultusunda, ücretsiz olarak baz istasyonu veya yüksek gerilim EMR (Elektromanyetik radyasyon) ölçüm hizmetinin sunulması, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey; yüksek gerilim yakınında ev alacak ya da yaptıracak olan insanlar talep ettiklerinde yerinde inceleme ve ölçüm yapılarak gerekli raporlamanın verildiğini ve hatta sonuçların Nilüfer Belediyesi’nin web sitesinde yayınlandığını belirtti. Başkan Mustafa Bozbey her ay yapılan Mahalle Komiteleri toplantılarında, aylık EMR ölçüm hizmeti sonuçlarının aktarıldığını ve yeni kurulacak baz istasyonları ile ilgili konularda sorulara yanıt verildiğini anlattı. Başkan Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi’nin kararıyla yayımlanan “Nilüfer İlçesinde Baz İstasyonlarına Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni verilmesine İlişkin Yönetmelik” hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açılan dava ve yönetmeliğin iptali ile ilgili süreci de aktardı. BTK tarafından çıkarılan “Baz İstasyonları Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenerek yerel yönetimlerin baz istasyonlarının kurulumundan işletimine kadar tüm süreçte daha etkin rol oynayabilecekleri bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirten Bozbey, bu konuda tüm belediyelere birer çağrı mektubu göndererek destek istediklerini kaydetti.

 Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in panel yöneticisi olduğu “Elektromanyetik Alanların Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler” konulu oturumda ise baz istasyonları ile mücadelede hukuksal süreçler üzerinde duruldu.

İstanbul Tabip Odası Yayınlanma Tarihi : 11.10.2011

=================================================

SEMPOZYUM DAVET VE DUYURUSU

100 DEN FAZLA BİLİM İNSANININ KATKILARIYLA

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU

ÇEKOD’un Danışma Kurulu Üyesi olduğu ve İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu'nca birlikte, 100’ü aşkın bilim insanının katkılarıyla düzenlenen sempozyumun amacı; Elektromanyetik Alanların çevre, halk sağlığı üzerine etkileri ve hukuksal boyutlarının irdelenmesi.

   

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN EMANET2011

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU

(7-8 Ekim 2011 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU)

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu‘nun ortaklaşa düzenleyeceği "Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET2011)‘‘,  7-8 Ekim 2011 günlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu Beşiktaş- İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Elektrik enerjisi kullanımının doğal yansıması olan elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri ile hukuksal boyutları konularının birlikte irdelenmesi önem kazanmıştır.

Elektrik enerjisinin kullanımı ile birlikte, elektrik üretimi-iletimi ve dağıtımı yaşamımızda önemli yer tutmakta;

·            Enerji nakil hatları, trafo dağıtım merkezleri, elektrik kablo şebeke sistemi,

Ulaşım sektöründe;

·            Elektrikli toplu taşıma araçları,

Elektronik sanayindeki gelişmeler sonucu;

·            Saç kurutma cihazından mikro dalga fırına kadar her türlü elektrikli ev aleti ve ofis hizmet cihazları,

Tanı-teşhis ve tedavi de

·            MR, Tomografi, Ultrason, Röntgen v.b tıp cihazları,

İletişim sektöründe;

·            Radyo-tv alıcı verici sistemleri, baz istasyonları, cep telefonları v.b sistemler,

maruziyet (sunukluk) konusunda yaşamımızı etkilemektedir.

Ülkemizdeki yetersiz yasal mevzuatlar nedeniyle, ticari yaklaşımı ön plana çıkaran  plansız teknik uygulamalar, çevre ve sağlığımızı tehdit etmektedir.

Uluslararası ve ulusal standartlar, yönetmelikler, şartnameler ve yasal mevzuatlara ilişkin problemler gözden geçirilerek, gerekli önlemlerin alınması ve geliştirilmesi çevre ve halk sağlığı açısından kamusal görevdir.

Sempozyum sürecinde Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu‘nun ortak hedefi;

Elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri konusunda,  teknik gelişme ve bilgilerin sunulmasının yanı sıra, yetersiz uygulamalar sonucu halk üzerindeki olumsuzlukların, problemlerin ön plana çıkarılarak çözüm önerileri sunmak ve kamuoyunun dikkatini çekmektir.

Dünya‘da ve ülkemizde elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri bilimsel çalışmalar sonucu belirlenmekte,  ilgili kurumlar ve kuruluşlar sonuçları paylaşarak, elektromanyetik alanların insan üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri azaltmaya ve yasal yaptırımlarla önlemler almaya çalışmaktadır.

Sempozyuma katkı sağlayan değerli bilim kuruluşları ve bilim insanları- mühendisler-sağlıkçılar- hukukçular ve sivil toplum kuruluşları olarak, elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığı üzerine etkilerini ve hukuksal boyutlarını irdeleyip, çıkan sonuçları kamuoyu ile paylaşarak, ilgili kurumlara önlem almaları için ileteceğiz.

Paneller ve sunumlarla zenginleştirilecek sempozyumda bildiri konuları;

1.         Elektromanyetik alan kaynakları ve radyasyon (ışıma) yönetimi,

2.         Elektromanyetik alan benzetimi ve modellemesi,

3.         Elektromanyetik alan ölçümü,

4.         Isıl ve ısıl olmayan mekanizmalar,

5.         Işınlama çalışmaları için insan vücudunun modellenmesi,

6.         Genetik etkileşim,

7.         Elektromanyetik alanların biyofizik ve biyokimyasal etkileri,

8.         Biyolojik etkiler ve sağlık sorunları:

1.                                 Elektromanyetik alanların işitmeye etkileri,

2.                                 Elektromanyetik alanların merkezi sinir sistemine etkileri,

3.                                 Elektromanyetik alanlara davranış duyarlığı,

4.                                 Elektromanyetik alanlara bağışıklık sistemi yanıtı,

5.                                 Nöroendokrin etkile ve benzeri konular

9.         Hücre elektromanüplasyonu,

10.     Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi,

11.     Soğurma mekanizması,

12.     Dozimetre ve sağlık güvenliği standartları,

13.     Maruziyet (sunukluk) ve kanser ilişkisi,

14.     Elektromanyetik alanların tanı, tedavi ve klinik uygulamaları,

15.     Epidemiyolojik çalışmalar,

16.     Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve uygulamalar,

17.     Mesleki ve çevresel klinik maruziyet (sunukluk),

18.     Elektromanyetik alanlar hakkında ulusal mevzuatlarda yaşananlar ve sonuçlar olarak belirlenmiştir.

İki gün boyunca, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda paneller ve alt salonda ise bildirilerin sunularak gerçekleştirileceği sempozyumda;

·            Elektromanyetik Alanlar ve Etkilerine Sempozyumu Düzenleyen Üç Kurumun Bakış Açısı    

·            Elektromanyetik Alanlar ve Mesleki Maruziyet (Sunukluk)

·            Elektromanyetik Alanlar ve Etkilerine Kamu Kurumlarının, Özel Kurumların ve Üniversitelerin Yaklaşımı

·            Elektromanyetik Alanların Çevre ve Halk Sağlığına Etkileri

·            Elektromanyetik Alanların Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler konulu panellerde bilim insanları, kurum-kuruluş temsilcileri panelist olarak değerli bilgilerini  aktaracaklardır.

 Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu tarafından kamusal hizmet olarak görülen ve önümüzdeki dönemlerde de yapılması planlanan, sempozyuma katılım ücretsizdir.

7-8 Ekim 2011 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda yapılacak olan Çevre ve Halk Sağlığı için EMANET2011- Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu‘na davet ediyoruz.

AFİŞLER  :      1               2

KATILIMINIZI, DESTEĞİNİZİ ve ÖNERİLERİNİZİ BEKLERİZ.

SEMPOZYUMA KATILIM Ü̈CRETSİZDİR

7-8 Ekim 2011 TMMOB - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

 

DÜZENLEYENLER

============================== 

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU    

AMAÇ VE KAPSAM

İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu`nun birlikte düzenlediği bu sempozyumun amacı; Elektromanyetik Alanların çevre, halk sağlığı üzerine etkileri ve hukuksal boyutları konusunda Üniversiteler, Kamu Kurumları, Sivil Toplum Örgütleri, Kişilerin güncel ve bilimsel bilgilerini aralarında ve toplumla paylaşacağı ve irdeleyeceği bir ortam oluşturmaktır.

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU

 

DANIŞMA KURULU 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDr. AHMET TURAN HOCAOĞLU

TSE 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifArş. Gör. AKIN KARAKILIÇ

EMO İzmir Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifALİ RIZA ÖZDEMİR

BTK 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAYSEL CAN EKŞİ

TÜKODER 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAYŞE ÖZTÜRK

MO Büyükşehir Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifArş. Gör. BUKET TURAN AZİZOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifBÜLENT DANACI

BTS İstanbul 1 No lu Şube 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifBÜLENT KESKİN

Çevre ve Şehircilik İst. İl. Md. 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifBÜLENT ÖZGÜMÜŞ

EMO Kocaeli Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifŞ.CANKAT TAŞKIN

Bursa Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifCEMAL GÖKÇE

İMO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAv. ÇAĞLAR DOĞU ARAS

Tükeci Hakları Koruma Derneği 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDr. EMİRE OLCAYTO

Sağlık Bakanlığı 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifERCAN DEMİR

Büyükşehir Belediyesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifERHAN DEMİRDİZEN

ŞPO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. FERİT PEHLİVAN

Türk Biyofizik Derneği 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. FEYZAN AKŞEN

Dicle Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDoç Dr. GÖKHAN APAYDIN

EMO Gaziantep Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifUzm. Dr. GÜNAY CAN

İstanbul Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. HALİL AKKANAT

İstanbul Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifH. HALUK BARUT

Beşiktaş Belediyesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifHASRET GENÇ

İst. İş Teftiş Grup Başkanlığı 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifİLDEN KİBAR

ÇMO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifİLHAN METİN

EMO Antalya Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifİLKER BİRGAN

İstanbul Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifİPEK ÖNDER

Ataşehir Belediyesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. KAYHAN PALA

Bursa Tabip Odası 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifKEMAL YILDIZ

FMO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifLALE HİKMETKAPLAN

İstanbul Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. M. SALİH ÇELİK

Dicle Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. M. ZÜLKÜF AKDAĞ

Dicle Üniversitesi 

 http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifM. RAMAZAN ÖNGÖRE

ÇEKOD

 http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifMEHMET FİDAN

EMO Kocaeli Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifMETİN ÇANGALGİL

EMO Eskişehir Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifMUAMMER ÖZDEMİR

EMO Samsun Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. MUHAMMET KÖKSAL

Haliç Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYrd. Doç. Dr. MURAT EGİ

Galatasaray Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDr. MUSTAFA ÇETİNTAŞ

TÜBİTAK-UME 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifNAİL OLPAK

İstanbul Ticaret Odası 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifNURAN İNCİ

İstanbul Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. NURTEN ERDAL

Mersin Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifNUSRET KOMAN

TEİAŞ    

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAv. ORHAN EKMEKÇİOĞLU

Ankara Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifÖMÜRHAN A. SOYSAL

EMO Ankara Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDr. ÖZKAN KAAN KARADAĞ

İst. Mes. Hastalıkları Hastanesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAv. SEÇKİN ARIKAN

Ankara Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifŞANVER ÜNSAL

Adalar Belediyesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAraş. Gör. Ş. SEÇKİN UĞURLU

Dokuz Eylül Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifŞEVKET DEMİRCİ

EMO Mersin Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYrd. Doç. Dr. TANJU YELKENCİ

Marmara Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAv. UFUK ÖZKAP

İstanbul Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYrd. Doç. Dr. TANJU YELKENCİ

Marmara Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYrd. Doç. Dr. YUSUF YAŞAR

Marmara Üniversitesi

  

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU YÜRÜTME KURULU

 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYürütme Kurulu Başkanı

ÜYEPROF. DR. ÖZCAN KALENDERLİ

İstanbul Teknik Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifÜye

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_02_d.gifSELİM ŞEKER

Boğaziçi Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifÜye

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_02_d.gifM. TUNAYA KALKAN

İstanbul Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifÜye

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_02_d.gifSÜHEYLA AĞKOÇ

İstanbul Tabip Odası 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifÜye

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_02_d.gifMUSTAFA SÜLKÜ

İstanbul Tabip Odası 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifÜye

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_02_d.gifHASAN KILIÇ

İstanbul Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_02_d.gifMELTEM YAKIN

İstanbul Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifÜye

ÜYEMEHMET BOZKIRLIOĞLU

EMO Merkez 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifÜye

ÜYEERHAN KARAÇAY

EMO İstanbul Şb. 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifÜye

ÜYENUSRET GERÇEK

EMO İstanbul Şb. 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifÜye

ÜYEBEYZA METİN

EMO İstanbul Şb. 

  

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU BİLİM KURULU

 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYrd. Doç. Dr. AHMET ÖZKURT

Dokuz Eylül Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYrd. Doç. Dr. AKTÜL KAVAS

Yıldız Teknik Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. ALİ OKTAY

Uludağ Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. ALİ OSMAN KARABABA

Ege Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDoç. Dr. ALP KUŞTEPELİ

İzmir Yük. Tekn. Enstitüsü 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDoç. Dr. AYŞE G. CANSEVEN KURŞUN

Gazi Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. AYŞE KAYPMAZ

İstanbul Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. CANER ÖZDEMİR

Mersin Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. ÇAĞATAY GÜLER

Hacettepe Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. FERİT PEHLİVAN

Türk Biyofizik Derneği 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. GÜLBİN DURAL

ODTÜ 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. GÜLSÜM NURHAN İNCE

İstanbul Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. HALİT PASTACI

Haliç Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDoç. Dr. HANDAN TUNCEL

İstanbul Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. HASAN DİNÇER

Kocaeli Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. H.HİLMİ SABUNCU

Yeditepe Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. İSMAİL GÜNAY

Çukurova Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. KEMAL ÖZMEHMET

Dokuz Eylül Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. LEVENT SEVGİ

Doğuş Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. M. TUNAYA KALKAN

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. MEHMET ALİ KÖRPINAR

İstanbul Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYrd. Doç Dr. METE ÖZCAN

Fırat Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDoç. Dr. MURAT FAHRİOĞLU

Yakın Doğu Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. MUSTAFA DEMİR

İstanbul Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. MUSTAFA NAZIROĞLU

Süleyman Demirel Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDoç. Dr. NADİ BAKIRCI

Acıbadem Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. NESRİN SEYHAN

Gazi Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. NURETTİN UMURKAN

Yıldız Teknik Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. NÜKHET Y. TURGUT

Atılım Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. OSMAN ÇEREZCİ

Sakarya Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. ÖZCAN KALENDERLİ

İTÜ 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYrd. Doç. Dr. ÖZGÜR TAMER

Dokuz Eylül Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. SADIK KARA

Fatih Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. SEDAT KOCA

İstanbul Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. SEDEF KENT

İTÜ 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. SELAMİ MAHMUTOĞLU

İstanbul Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDoç. Dr. SELÇUK ÇÖMLEKÇİ

Süleyman Demirel Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDoç. Dr. SELÇUK PAKER

İTÜ 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. SELİM ŞEKER

Boğaziçi Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDoç. Dr. ŞÜKRÜ ÖZEN

Akdeniz Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. SÜLEYMAN DAŞDAĞ

Dicle Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. ÜMİT KOCASAKAL

İstanbul Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. TAMER ÖLMEZ

İTÜ 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYrd. Doç. Dr. TAYFUN NESİMOĞLU

ODTÜ-KKTC 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. TURGUT İKİZ

Çukurova Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. ZÜMRAY DOKUR ÖLMEZ

İTÜ 

 

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifNUSRET GERÇEK

EMO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifABDULLAH ŞAVKLI

EMO Denizli Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAHMET YAZICI

EMO Eskişehir Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAKİF AKALIN

İstanbul Tabip Odası 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDr. ALİ DEMİRCAN

İstanbul Tabip Odası 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifArş. Gör. ALKAN ALKAYA

Mersin Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAv. AYDENİZ ALİSBAH TUSKAN

İstanbul Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAv. BANU NOGAY

İstanbul Barosu 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifBERKER ÖZAĞAÇ

EMO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifBÜLENT ÇETİNTAŞ

EMO Kocaeli Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. CANER ÖZDEMİR

Mersin Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYrd. Doç. Dr. HASAN KARAL

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifHASAN ŞAHİN

EMO İzmir Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifİSA GÜNGÖR

EMO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifMEHMET ATAY

EMO 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifMEHMET KARADUMAN

EMO Gaziantep Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifMEHMET MAK

EMO Adana Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifMESUT ÇINAR

EMO Ankara Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifMURAT ÇELİK

EMO Diyarbakır Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDoç. Dr. MURAT FAHRİOĞLU

Bahçeşehir Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifMUSTAFA DAYANIKLI

EMO Bursa Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. OSMAN ÇEREZCİ

Sakarya Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifÖZKAN KARATAŞ

EMO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifR. MURAT GÖRGÜ

EMO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAv. SEMRA YILDIZ

İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifSERDAR PAKER

EMO 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. SÜLEYMAN DAŞDAĞ

Dicle Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifDoç. Dr. ŞÜKRÜ ÖZEN

Akdeniz Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifTARIK ÖDEN

EMO 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifTİGİN ÖZTÜRK

EMO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifTUNCAY ATMAN

EMO 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifProf. Dr. TURGUT İKİZ

Çukurova Üniversitesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifUĞUR ATEŞ KOÇ

EMO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYUSUF GÜNDOĞAN

EMO İstanbul Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifYÜCEL YAŞAR BÜYÜKLÜ

EMO Samsun Şubesi 

http://www.emo.org.tr/resimler/nk_04.gifAv. ZEKİ ÖZSOY

İstanbul Barosu 

  

TMMOB - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
Dikilitaş Mah. Eren Sokak No: 30 Yıldız Teknik Üniversitesi Karşısı 34349 Beşiktaş – İstanbul

Telefon  : 0212 2591150
Faks      : 0212 2583655
E-posta  : emanet2011@emo.org.tr
Web sitesi : http://emanet.emo.org.tr
Sempozyum Sekreteri : F. Kemal Özoğuz, Namık Cibaroğlu

ÇEKOD

ANA SAYFAYA GEÇMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Site Tasarımı cayyolum.com