> Ana sayfa

> ÇEKOD'u Tanıyalım

. Amacı
. Kurucu Üyeler
. ÇEKOD Yönetim Kurulu

> Duyurular

> Basında ÇEKOD

> ÇEKOD'un Etkinlikleri

> İlgili Linkler

> Bir Portre

     Prof. Dr. Nesrin Seyhan

> Birlikte Yürütülen Akademik Çalışmalar

> Sağlık Bakanlığı Ne Diyor

> Elektromanyetik Kirlilik Mevzuatı

> ÇEKOD'a Üyelik

ÇEKOD
Adres:
Koru Mahallesi Doğa Sitesi Yönetim Merkezi Çayyolu-ANKARA

Tel: 240 77 47

Tel: 236 10 33

e-mail: info@cekod.org


(ÇEKOD) ÇAYYOLU ELEKTROMANYETİK KİRLİLİKTEN KORUNMA DERNEĞİNİN KISA TANITIMI:

 • ÇEKOD, 3 yıllık bir kamuoyu oluşumu sonucunda 12 Site yönetimi tarafından 2006 yılında Çayyolu Platformu’nun destekleriyle kurulmuştur. Kaynak göstermesi, bilimsel tespitlere bağlılığı ve düzenlediği etkinliklerle tanınmaktadır.

 • ÇEKOD, teknolojiyi destekler.

 • Amacı, teknoloji kaynaklı elektromanyetik kirliliğin; disipline edilmesini ve yarattığı sağlık risklerine karşı önlemler alınmasını sağlamaktır. Türkiye'de bu amaçlı ilk ve tek dernektir.

 •  Eğitim, Mevzuat, Yenimahalle, Batıkent gibi çalışma gurupları vardır.

 • ·ÇEKOD, ihtiyatlılık ilkesini benimser. Bu sebeple,

 • Sağlık için riskli konumdaki baz istasyonlarının uygun yerlere taşınmasını,

 • İnsan sağlığı için tehlike arz eden yüksek gerilim hatlarının meskûn mahallerde güzergahlarının değiştirilmesini veya yer altına alınmasını,

 •  Elektromanyetik Kirliliğin yarattığı tehlike konusunda; bireyin ve toplumun bilinçlendirilmesini, tehlikenin yaratanlarca önlenmesini, uygun mevzuat oluşturulması ve geliştirilmrsini, önlem alınmasını,

 • Çayyolu'nun pilot bölge seçilmesini, talep eder.

 • ÇEKOD sürdürdüğü çalışmalarla;

 • Elektromanyetik kirlilik konusunda, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, milletvekilleri, üniversiteler, valilikler, belediyeler, ilgili kuruluşlar ve vatandaşlar tarafından görüş sorulan, destek ve dayanışma istenen bir dernek haline geldi.

 • Bireyi koruyan ve kollayan bir Elektromanyetik kirlilik mevzuatının yaratılması için çaba harcadı.

 • Web sitesi www.cekod.org u yurt içi ve dışından ziyaret eden, yararlanan sayısı 49 bini aştı.

 • Türkiye’de ilk kez, Doğa Sitesinin yanında olan, kule tipi baz istasyonu yargı kararıyla kalktı. Bu karar umudunu yitirmiş baz istasyonu mağdurlarına, açılmış açılacak davalara emsal oldu.

 • Yine Çayyolu’nda evlere çok yakın bir caminin minaresinde bulunan baz istasyonlarının kaldırılması için açılan dava kazanıldı ve onandı.

 • Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı pek çok yerden gelen bilgi, belge ve tecrübe talepleri karşılandı. Bu öneriler çerçevesinde açılan davalarda ya olumlu sonuçlar ya da olumlu mesafeler alındı.

 • Bir ilk daha gerçekleştirildi. 2008 den beri her yıl valilik izniyle okullarda, çocuklara elektromanyetik kirlilikten korunma eğitimi verildi. Devam eden bu eğitimler çok başarılı oldu.

 • Sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve Çayyolu sakinleriyle birlik olup, yüksek gerilim hatlarının meskun mahalden kaldırılması için defalarca eylemler yapıldı, yetkili makam ve mercilere başvurularda bulunuldu.

 • Bilim Kuruluşları ve Belediyelerle işbirliği yapılarak toplumu bilinçlendirme çabaları sürdürüldü

 Site Tasarımı
cayyolum.com

 ÇEKOD - Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği