> Ana sayfa

> ÇEKOD'u Tanıyalım

> Duyurular

> Basında ÇEKOD

> ÇEKOD'un Etkinlikleri

> İlgili Linkler

> Bir Portre

     Prof. Dr. Nesrin Seyhan

> EMK İle İlgili Sunumlar    

> Birlikte Yürütülen Akademik Çalışmalar

> Sağlık Bakanlığı Ne Diyor

> Elektromanyetik Kirlilik Mevzuatı

> ÇEKOD'a Üyelik

ÇEKOD
Adres:
Koru Mahallesi Doğa Sitesi Yönetim Merkezi Çayyolu-ANKARA

Tel: 240 77 47

Tel: 236 10 33

e-mail: info@cekod.org


T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIK MAKAMINA,

Anayasamızın 56.maddesine göre;

"Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir."

Bilim ve sağlık kuruluşları, aşırı manyetik alanların;

  • Çocuklarda hücrelerin genetik yapılarına zarar vererek kanser riskinin ve doğum kusurlarının artmasına,

  • Yetişkinlerde de, beyin ve kan kanserlerine, üreme özelliklerinin yitirilmesine, kalp sağlığı sorunlarına, stres düzeyinde artışa ve uyku bozukluklarına, kan basıncında artış, baş ağrısı, baş dönmesi gibi sorunlara,
    neden olduğunu açıklamaktadır.

Bizler, Ankara Çayyolu Bölgesi sakinleriyiz. Çayyolu’nda göğe bakıldığında, sayısı her geçen gün artarak 70’i geçen, çoğunluğu ağaçlandırma alanlarına kurulmuş ve bazıları okul vb yerleşim alanlarına inanılamayacak kadar yakın olan baz istasyonları görülmektedir. Bölge sakinlerinin rızası olmadan kurulan bu baz istasyonlarından yayılan radyasyondan ve oluşan elektromanyetik alanlardan ruhen ZARAR GÖRMEKTEYİZ ve bedenen olumsuz etkilendiğimize inanıyoruz.

Hiç bir hizmetin, insan yaşamı kadar öncelik ve önem taşıyamayacağı, bu istasyonlar yönetmeliğe uygun olarak çalıştırılıyor olsa dahi zaman içinde zararları, net bir şekilde tespit edildiği takdirde yönetmeliğe uygunluktan söz edilerek sorumluluktan kurtulmanın vicdanlara sığmayacağı göz önüne alınmalıdır.

Bu itibarla, Çevre Yasa’sında elektromanyetik kirliliği yaratanlar için 1000 YTL olarak belirlenen cezanın caydırıcı tutara getirilmesini ve bireyin korunmasına uygun yeni yasal düzenlemelerle birlikte Bakanlığınızda kolayca ulaşılıp sonuç alınabilecek bir idari yapı ve teknik donanım sağlanmasını, Çayyolu’nda ağaçlandırma alanlarına ve yerleşim alanlarına izninizle kurulmuş olan ve dünyanın çağdaş hiç bir kentinde görülmeyen, “İNSAN SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ KONUMDAKİ” BAZ İSTASYONLARININ KALDIRILMASINI,
Arz ve talep ederim.

Adı-Soyadı
İmza

ADRES
TELEFON

:
:
........................................
........................................

 

GÜNCELE DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZSite Tasarımı
cayyolum.com

 ÇEKOD - Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği