> Ana sayfa

> ÇEKOD'u Tanıyalım

> Duyurular

> Basında ÇEKOD

> ÇEKOD'un Etkinlikleri

> İlgili Linkler

> Bir Portre

     Prof. Dr. Nesrin Seyhan

> EMK İle İlgili Sunumlar    

> Birlikte Yürütülen Akademik Çalışmalar

> Sağlık Bakanlığı Ne Diyor

> Elektromanyetik Kirlilik Mevzuatı

> ÇEKOD'a Üyelik

ÇEKOD
Adres:
Koru Mahallesi Doğa Sitesi Yönetim Merkezi Çayyolu-ANKARA

Tel: 240 77 47

Tel: 236 10 33

e-mail: info@cekod.org


ÖNEMLİ GELİŞME

Çabalar Sonucu Büyük Şehir Belediye Meclisi "Baz İstasyonu Kurulabilmesi İçin Belediyeden de izin alınması şart"ını getirdi?...

ÇEKOD ve Çayyolu Platformu başta olmak üzere ilgili sivil toplum örgütlerinin ve mahalli oluşumların yıllardır süregelen çabaları nihayet Ankara Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi.

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Melih GÖKÇEK'in şifai önerisi üzerine GSM baz istasyonlarının izinsiz ve gelişigüzel  çoğalması Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.06.2007 tarihli toplantısında görüşüldü.

Toplantıda, Meclis üyelerinin konu hakkındaki  görüşleri alındıktan sonra; son günlerde kent içinde GSM baz istasyonlarının izinsiz ve gelişigüzel  çoğalmasının elektromanyetik kirliliği ve çevre kirliliğini had safhaya çıkardığı tespitinde bulunuldu.

Bundan böyle, baz istasyonlarının kurulacağı yerleri ve kirlilik ölçülerini tespit etmeye, bu konularda Telekomünikasyon Kurumu ile anlaşma yapmaya, izinsiz kurulan baz istasyonlarını kaldırmaya ve bunlara ceza yazmaya Büyükşehir Belediyesi yetkili kılındı.

Bilindiği üzere, Derneğimiz teknolojik gelişmeleri desteklemektedir.

Ancak, elektromanyetik kirlilik kaynaklarından olan ve insanların istemeden sürekli maruziyetlerine yol açan baz istasyonlarının, maliyeti düşünülmeden, insan sağlığı için endişe ve risk yaratmayacak alanlarda kurulması, kurulu olanların da okul ve yerleşim alanlarına endişe ve risk yaratmayacak kadar uzak alanlara taşınması ve en önemlisi de bu alanların yerleşim planlarında belirlenerek buralara  yakın yapılaşmanın önlenmesi gerekmektedir. Derneğimizin çabaları bu yöndedir.

Bu yüzden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.06.2007 tarihli kararı önemli bir gelişme olarak görüyoruz, ancak faydalı sonuç alınabilmesi için İl Mahalli Çevre Kurullarında ve oluşturulacak Belediye Çevre Kurullarında mahallin sivil toplum örgütlerinin temsilinin sağlanarak mahallin sakinlerinin katılım ve katkılarından yararlanılması demokratik ve en uygun uygulama ve denetim yolu olarak görülmektedir.

Aksi halde, bu karar; elektromanyetik ve çevre kirliliğini önlemekten çok, Belediye'ye yeni bir gelir kaynağı sağlamaya hizmet eder...

 
Belge için tıklayınız

GÜNCELE DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZSite Tasarımı
cayyolum.com

 ÇEKOD - Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği