> Ana sayfa

> ÇEKOD'u Tanıyalım

> Duyurular

> Basında ÇEKOD

> ÇEKOD'un Etkinlikleri

> İlgili Linkler

> Bir Portre

     Prof. Dr. Nesrin Seyhan

> Birlikte Yürütülen Akademik Çalışmalar

> Sağlık Bakanlığı Ne Diyor

> Elektromanyetik Kirlilik Mevzuatı

> ÇEKOD'a Üyelik

ÇEKOD
Adres:
Koru Mahallesi Doğa Sitesi Yönetim Merkezi Çayyolu-ANKARA

Tel: 240 77 47

Tel: 236 10 33

e-mail: info@cekod.org


BAZ İSTASYONLARI
ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK

Hukukçu, Haritacı ve Gazi Üniversitesi GNRK Merkezinin Fizikçi ve Biyofizikçi akademisyenleri tarafından hazırlanan ve Çayyolu’nda kurulu bir kule baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi kararına esas olan 27 sayfalık Bilirkişi Raporunda özetle şöyle denilmektedir:
“-Mahallinde yapılan keşif esnasında Doğa Sitesi sakinlerinin baz istasyonuna karşı tepkili oldukları ve kaldırılması yönünde pankartlar astıkları gözlenmiştir.
-Ayrıca site sakini bir çocuk ‘çevresinde radyasyon kaynağı istemediği’ni sözlü ifade etmiştir.
-Baz istasyonlarının yaydığı RF dalgaların dalga boyu nedeniyle çocukların daha fazla RF enerji soğurması ve RF enerjiye çocukların yaşamları boyunca yetişkinlerden daha uzun süreli maruz kalacak olmaları, bu teknolojiye karşı çocuklarımız sağlığı açısından daha temkinli ve şüpheci yaklaşmamızı zorunlu kılmaktadır.
-RF radyasyonun; kan beyin bariyeri geçirgenliğinin artması, RF işitme sendromu (pulslu ve uğultulu duyma, kulak çınlaması hissi), sinir sisteminin yapısının ve nörotransmitterlerin miktarlarının değişmesi, beyin hücrelerinin sıcaklığının artması, hücre ve DNA sentezinin artması, sperm sayısında azalma, kromozomal bozulmalar, beyin elektriksel aktivitesinin (EEG) ve Ca +2 transportunun değişmesi, kan basıncının artması, uyku bozuklukları, özellikle çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, bitkinlik, baş ağrısı, beyinde DNA hasarı, bağışıklık sistemimizden sorumlu olan P-53 geninin bozulması, lenf kanseri gibi pek çok etkisinin olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.
-Unutulmaması gereken bir önemli husus da; cep telefonundan yalnızca konuşma süresince ve isteğimize bağlı olarak radyasyona maruz kalındığı halde baz istasyonlarından günde 24 saat sürekli ve istek dışında radyasyona maruz kalınmasıdır. Baz istasyonlarında sürekli bir maruziyet vardır ve insanın doğal yaşamına müdahale söz konusudur.
-Baz istasyonları yerleşim yerlerine uzak ve yüksek yerlerde kurulmalıdır. Esasen, İnsan sağlığına zarar veren bir istasyonun yönetmelik hükümlerine uygun olması, zarar vereni sorumluluktan kurtarmaz ve zarar görenin zararını ispatlaması da gerekmez. Asıl olan, zarar verenin, yani davalının, baz istasyonunun çevreye bir zarar vermediğini ispatı gerekir.”
Bu tespitlere rağmen, ÇEVRE YASASI’NDA YAPTIRIMIN 1000 YTL OLARAK BELİRLENMESİ “DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN” DEMEKTİR. Bu nedenlerle;
ÇAĞDAŞLIĞA ÖRNEK GÖSTERİLEN ÇAYYOLU; DÜNYANIN ÇAĞDAŞ HİÇ BİR KENTİNDE GÖRÜLMEYEN, İNSAN SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ KONUMDAKİ “BAZ İSTASYONLARI VE YÜKSEK GERİLİM HATLARI”NDAN ARINDIRILMALIDIR.
ÇAYYOLU SAKİNLERİNİN ÜSTLERİNE DÜŞEN İDARİ VE HUKUKİ BAŞVURU HAKLARI VARDIR. ÇAYYOLU PLATFORMU ÜYESİ OLAN DERNEĞİMİZ, BU HAKLARINI KULLANMAK İSTEYENLERLE BİRLİKTE HAREKET ETMEKTEDİR.


Kaynaklar: Mahkeme Kararı, SEYHAN ATALAY, N., KARAKAŞ, Ü. “Bilişim Toplumuna Giderken Elektromagnetik Kirlilik Sempozyumu 1999”, 11 Kasım 1999, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, ISBN : 975-507- 082-(1999). TA2R Göktay Alpman E-Mail: ta2r@antrak.org.tr,


Derneğimiz, baz istasyonları, yüksek gerilim hatları gibi teknolojik objelerin riskli konumları sebebiyle rıza dışı elektromanyetik kirliliklere maruziyetlerden korunulması ve bu maruziyetlere uğrayanlar açısından doğan veya doğması muhtemel sağlık ve ekonomik zararları önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınması yönünde çaba sarfedilmesi, bu kapsamda; sağlık için riskli konumdaki baz istasyonlarının uygun yerlere taşınması ve/veya elektromanyetik kirliliğe sebep olmayacak teknolojiler kullanılması, insan sağlığı ve hava trafiği için tehlike arz eden yüksek gerilim hatlarının meskûn mahallerde yer altına alınması, amacı ile kurulmuştur. Çayyolu Platformu üyesidir. Üyelik aidatı yılda 12 YTL dir.

SİZ DE ÜYE OLUN DAYANIŞMAMIZ DAHA GÜÇLÜ OLSUNSite Tasarımı
cayyolum.com

 ÇEKOD - Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği