> Ana sayfa

> ÇEKOD'u Tanıyalım

> Duyurular

> Basında ÇEKOD

> ÇEKOD'un Etkinlikleri

> İlgili Linkler

> Bir Portre

     Prof. Dr. Nesrin Seyhan

> Birlikte Yürütülen Akademik Çalışmalar

> Sağlık Bakanlığı Ne Diyor

> Elektromanyetik Kirlilik Mevzuatı

> ÇEKOD'a Üyelik

ÇEKOD
Adres:
Koru Mahallesi Doğa Sitesi Yönetim Merkezi Çayyolu-ANKARA

Tel: 240 77 47

Tel: 236 10 33

e-mail: info@cekod.org


ÇAYYOLU'NDA  Baz İstasyonlarını ve YÜKSEK GERİLİM HATLARINI KALDIRMA ÇABALARI

"Baz İstasyonları/YÜKSEK GERİLİM HATLARI KALDIRILMALIDIR" TOPLANTISI YAPILDI

     ÇEKOD-Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği ve Çayyolu Bölgesi Mahalle Muhtarlarınca düzenlenen toplantıda ilgi yoğundu.                                                           Yüksek Gerilim Hatları ve Baz İstasyonları için 2 ayrı çalışma grubu oluşturuldu

 

 

 

ÇEKOD-Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği ve Çayyolu Bölgesi Mahalle Muhtarlarınca düzenlenen “Baz İstasyonları ve yüksek gerilim hatları kaldırılmalıdır” konulu toplantı 17 Ocak’ta Mesa Koru İlköğretim Okulu toplantı salonunda yapıldı.

      www.cekod.org             Toplantıya, Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer, Konutkent Mahallesi Muhtarı Münevver Şeker, Ümitköy Mahallesi Muhtarı Metin Vural,  A. Taner Kışlalı Mahallesi Muhtarı Hale Ekmekçi Emre bizzat katıldılar. Mazeretleri nedeniyle Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Ayla Özsüer, Mutlukent Mahallesi Muhtarı M Ayfer Yargıç, Çayyolu Köyü Mahallesi Muhtarı Şerafettin Özkan, Alacaatlı Köyü Mahallesi Muhtarı Yasin Erol, Dodurga Köyü Mahallesi Muhtarı Sadettin Özdemir'de destek mesajları gönderdiler.

Sivil Toplum Kuruluşları liderleri ile Yenimahalle Belediyesi Çayyolu Temsilcisi Hale Albay ve ÇEKOD Yönetici ve gönüllülerinin de katıldı toplantı ÇEKOD Başkanı M.Ramazan Öngöre'nin power point sunumu ile başladı.

ÖNGÖRE yaptığı sunumda, Sağlık Bakanlığınca yayınlanan genelge ve afişte;  YÜKSEK GERİLİM HATLARININ ve ELEKTROMANYETİK DALGALARIN  KANSER SEBEPLERİ ARASINDA GÖSTERiLDİĞİNİ ve KANSERDEN KENDİNİZİ  ve ÇOCUKLARINIZI KORUNMANIZ GEREKİR dendiğini, ayrıca, cep telefonları, elektrik trafoları ve tüm elektrikli araç, gereç ve eşyalar elektromanyetik kirlilik oluşturabileceğini, özellikle çocukların büyük tehlike içinde olduğunu, yaş gurubu küçüldükçe tehlikenin daha da büyüdüğünü,  Çayyolu'nda riskin, Yüksek Gerilim Hatlarının ve baz istasyonlarının ana okullarına, kreşlere ve evlere yakınlığı nedeniyle vahim olduğunu, Çekod'un teknolojiye karşı olmadığını, aksine ileri teknolojiyi desteklediğini, ancak teknoloji sunulurken ve yararlanırken olası zararlarından mutlaka korunmak gerektiği bilincini özellikle çocuklarda geliştirmek için çaba sarfettiğini, gönüllülük esasına göre kıt imkanlarla çalıştığını,  çalışmalarıyla, etkinlik ve eylemleriyle tanınan, görüş sorulan ve aranan bir dernek haline geldiğini anlattı.

Toplantıda, Çekod ve Bölge Muhtarları tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yazılan mektubun okunmasına müteakip katılımcılara söz verildi.

Bölge muhtarları adına söz alan Koru Mahallesi Muhtarı Türkan YEZER, Çayyolu'ndaki olumsuzluklara karşı bölge muhtarlarının birliktelik içinde hareket ettiklerini, bu kapsamda Çayyolu'nda baz istasyonları ve yüksek gerilim hatlarının yarattığı olumsuzlukların giderilebilmesi için ÇEKOD ile dayanışma içinde olduklarını anlattı.

 Çayyolu Platformu Başkanı İlhan Tezel, Elektromanyetik kirlilikle ilgili kısa bir bilgilendirmeye müteakip, Çayyolu Platformu bileşen derneklerinden olan Çekod'un ve Başkanı Ramazan Öngöre'nin Çayyolu Bölgesi için konusunda çok önemli ve başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.

 Çaba Derneği Başkanı Engin Uç, Çayyolu Bölgesinde değişim ve yapılanmanın devam ettiğini, bölgedeki önemli olumsuzluklardan olan baz istasyonları ve yüksek gerilim hatları konusunda ciddi çalışmalar yapan Çekod'un nasıl kurulduğunu anlattı ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Türk Mühendisler Birliği Derneği Onur Kurulu Üyesi Ufuk Ataç, Elektrik Mühendisi olarak bu konuları eskiden beri gündeminde tuttuğunu, ÇEKOD'u her anlamda desteklemeye hazır olduğunu, site eski yöneticilerinden Korkmaz Başdere ise muhtarlar ve site yönetimlerinin aracılığıyla Çekod'a mali destek sağlanması gerektiğini söylediler.

Sivil Toplum Örgütlerin temsilcileri Çekod'la dayanışma içinde olduklarını belirttiler.  Av. Tayyar Selçuk da, konuyu ve gelişmeleri hukuki yönden değerlendirdi.

Ayrıca, toplantıda söz alan pek çok katılımcı, baz istasyonları ve yüksek gerilim hatları nedeniyle yaşadıkları olayları ve karşılaştıkları olumsuzlukları anlattılar ve Çekod'dan aldıkları bilgilendirme ve destek için teşekkür ettiler.

Teknik danışmanlığını, Çekod Başkan Vekili U. Ömer Esentürk, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Celal Bayrak ve Üyeler Şinasi Çiftçi, Hayrullah Kahyaoğlu ve Zümrüt Yılmazer'in yaptığı toplantıda, 6 yıldır Çekod Gönüllüsü olarak etkinliklere katılan 13 yaşındaki Ege Selen'i katılımcılar çok sevdi.

Toplantıya, baz istasyonları ve yüksek gerilim hatları ile ilgili 2 çalışma gurubunun oluşturulmasıyla son verildi.

Haberin Geçtiği İnternet Gazeteleri, Gazeteler, Dergi ve Bültenler:

 

 

 

 

 

http://www.cayyolum.com/haberDetay.asp?ID=390,

http://www.cayyoluplatformu.com,

http://www.cayyolu.com.tr/default.asp?page=haber&id=36448

www.readjournal.com/medya-takip/.../Taner%20Yıldız/

SABAH GAZETESİ 14 OCAK 2010 tarihindeki ÖZEL HABERİ

SABAH GAZETESİ İKİNCİ HABERİ

===============================

ÖNCEKİ HABER

MUHTARLAR VE ÇEKOD BİR ARAYA GELEREK

 ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ'A

MEKTUP YAZDILAR

 

Çayyolu Bölgesi Muhtarları ve Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği bir araya gelerek Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'a mektup yazdılar.

Çayyolu'nda yüksek gerilim hatlarının kaldırılmasını sağlamaya yönelik çabalar sürüyor. Bu çabalar çerçevesinde 24/12/2009 tarihinde Ümitköy Mahallesi Muhtarı Metin VURAL'ın makamında,  Koru Mahallesi Muhtarı Türkan YEZER'in daveti üzerine, Çayyolu Bölgesi (Alacaatlı, Dodurga Köyleri ile Mahallelerin) Muhtarları ve ÇEKOD (Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği) bir araya geldiler.

ÇEKOD Başkanı M. Ramazan ÖNGÖRE toplantıda; konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan etkinlikler, başvurular ve çalışmalar ile son gelişmeler hakkında Muhtarlara bilgi verdi.

ÖNGÖRE, hızla yapılaşmakta olan ve nüfusu yüzbinlere ulaşmış bulunan Ankara-Çayyolu’nda meskûn mahal üzerinden geçen ve elektromanyetik kirlilik sebeplerinden biri olan yüzbinlerce voltluk kilometrelerce uzunluktaki yüksek gerilim hatlarının bölge sakinlerini rahatsız eden ve risk altına sokan önemli bir altyapı sorunu olduğunu, bölge halkının sızlanmaktan öteye, sorununa sahip çıkması gerektiğini, ÇEKOD olarak her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Toplantıya, Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer, Konutkent Mahallesi Muhtarı Münevver Şeker, Ümitköy Mahallesi Muhtarı Metin Vural,  A. Taner Kışlalı Mahallesi Muhtarı Hale Ekmekçi Emre, Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Ayla Özsüer, Mutlukent Mahallesi Muhtarı M Ayfer Yargıç, Çayyolu Köyü Mahallesi Muhtarı Şerafettin Özkan, Alacaatlı Köyü Mahallesi Muhtarı Yasin Erol, Dodurga Köyü Mahallesi Muhtarı Sadettin Özdemir katıldılar.

Muhtarlar, Çayyolu ve Çevre Köylerin tümünde kilometrelerce uzunlukta Yüksek Gerilim Hatlarının bulunduğunu, Muhtarlık bölgelerinde yaşayan sakinlerin bu durumdan rahatsız olduklarını sık sık kendilerine de bildirdiklerini, bu sebeple sorunun çözülmesi için Muhtarlar olarak gereken her şeyi yapmaya hazır ve kararlı olduklarını söylediler.

İlk olarak, Enerji Bakanı Taner YILDIZ'a durumu anlatan ve talebi içeren bir mektup yazdılar.

Ayrıca, Çayyolu site yöneticilerinin ve sakinlerinin katılımıyla, Çayyolu'nda Yüksek Gerilim Hatlarının kaldırılmasını sağlamak için  bundan sonra gösterilebilecek çabaların neler olması gerektiğinin tartışılacağı toplantılar düzenlenmesini kararlaştırdılar.

Aynı toplantılarda Baz İstasyonları konusunda  da neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulunulması kararlaştırıldı.

Çayyolu site yöneticilerinin ve sakinlerinin katılımıyla, ilk toplantının "ÇAYYOLU'NDA BAZ İSTASYONLARI VE YÜKSEK GERİLİM HATLARI KALDIRILMALIDIR" başlığı altında 17/01/2010 Pazar günü saat 11.00 de Mesa Koru İlköğretim Okulu toplantı salonunda yapılması kararlaştırıldı.

ÇAYYOLU SİTE YÖNETİCİLERİ VE SAKİNLERİ

BAZ İSTASYONLARI VE YÜKSEK GERİLİM HATLARI

 KALDIRILMALIDIR

 TOPLANTI 17 OCAK 2010 PAZAR saat 11.00'de

MESA KORU İÖÖ TOPLANTI SALONU

TOPLANTIYA KATIL SORUNUNA SAHİP ÇIK

ÇEKOD VE ÇAYYOLU BÖLGESİ MUHTARLARI

 

=================================================================

 

 

ÖNCEKİ HABER

"YÜKSEK GERİLİM HATLARI YER ALTINA ALINMALI"

Talepli Basın Açıklamalı AÇIK HAVA TOPLANTISI YAPILDI

  • GAZİ ÜNİVERSİTESİ GNRK MERKEZİ AKADEMİSYENLERİYLE BİRLİKTE, "YÜKSEK GERİLİM HATLARI YER ALTINA ALINMALI " TOPLANTISINDA KEZBAN MERCAN ANAOKULU YANINDA ve YÜKSEK GERİLİM HATLARI ALTINDA ÖLÇÜMLEME YAPTIK.

Enerji Bakanı Sn. Hilmi GÜLER'den randevu istiyoruz. Durumun vahametini görmesi için Çayyolu'na davet ediyoruz.

Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği-(ÇEKOD), Gazi Üniversitesi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi (GRNK) Bölümü uzman ve akademisyenleriyle birlikte Çayyolu-Konutkent’te en çok elektromanyetik kirliliğin yaşandığı yerlerden biri olan KEZBAN MERCAN ANAOKULU yanında ve yüksek gerilim hatları altında ölçümleme yaptı ve bir basın toplantısı düzenledi.

ÇEKOD Başkanı M.Ramazan Öngöre, burada yaptığı konuşmada,

“ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Hilmi Güler, 28 Ocak 2004 tarihinde; ‘2004 yılında yatırım programına aldık, başta Ankara olmak üzere, büyük şehirlerde iletim hatlarını yeraltına indireceğiz’ şeklinde verdiği söz yerine getirilmedi.

Aradan 4 yıl geçtiği halde verilen sözün tutulmadığını hatırlatmamız üzerine, Bakanlıkça; Yüksek gerilim hatları ödenek ve yatırım programı elverdiği sürece yapılmaya çalışılacaktır, cevabı verildi.

Enerji Bakanlığı'nın bu cevabı, aydınlatıcı ve yeterli bulunmayarak tepkiyle karşılandı ve Çayyolu'nda ‘Kanser olmamız mı bekleniyor?’ sorusunu akıllara getirdi.

Böylece, Ankara-Çayyolu’nda meskûn mahal üzerinden geçen ve elektromanyetik kirlilik sebeplerinden biri olan yüzbinlerce voltluk yüksek gerilim hatları yer altına alınmadı, ne zaman alınacağı yolunda da görünür bir umut yok.

Yüksek gerilim hatları yakınında yaşayanlarda, özellikle çocuklarda elektromanyetik kirlilik sebebiyle lösemi görülme riskinin arttığı tartışmasız. Hiç bir maliyet insan sağlığından daha önemli olamaz, olmamalı.

Çayyolu sakinleri ve çocukları suçlu değildir.’ Elektromanyetik Sandalye Cezası’na mahkum edilemez.” dedi.

20 sitenin ortak deklarasyon imzalamasıyla Çayyolu’ndaki tüm yüksek gerilim hatlarının yer altına alınmasını isteyen Öngöre, Bakan’a gideceklerini, bunun için randevu istediklerini anlatarak; Sayın Bakan, Çayyolu’na gelip burada durumun vahametini görmeli, dedi.

Gazi Üniversitesi GNRK Merkezi tarafından gönderilen 4 uzman ve akademisyen, 100 kişi cıvarındaki katılımcıyla birlikte Yüksek gerilim hatlarına çok yakın olan Kezban Mercan Anaokulu’nun bahçe çitleri yanında ve yüksek gerilim hatları altında ölçümler yaptılar.

Gazi Üniversitesi GRNK Bölümü elemanları Uzman Arzu FIRLARER, Uzman Semih ÖZDEN, Kezban Mercan Anaokulu bahçe çitlerinin dibinde kirliliğin kabul edilebilir sınır olan 4 mG’nin (miligaus) üzerinde olduğunu belirttiler. Yapılan ölçümlemelerde bahçe duvarı dibi 5,2 mG çıktı. Kabul edilebilir oran olan 4 mG’nin bile lösemi olasılığını 1,7 kat artırdığına işaret eden GRNK elemanları, yürüyerek ilk ölçüm yaptıkları yerden 36 metre ilerideki yüksek gerilim hatları altına geldiklerinde bu miktarın 37 mG olduğunu açıkladılar.

Çayyolu Platformu Başkanı İlhan TEZEL yaptığı konuşmada, Çağdaş ve sağlıklı bir yaşam merkezi olmasına özen gösterilen Çayyolu’nda, ÇEKOD’un elektromanyetik kirlilikten ve yarattığı risklerden geç kalınmadan korunulması çabalarına Çayyolu’luların gösterdiği duyarlılığın giderek arttığını belirterek, tüm Çayyolu’luları destek olmaya çağırdı.

Toplantıya katılanlardan Mavişehir 85 Sitesi sakinlerinden emekli hukukçu Ahmet YUMAK, bölgede vahamet derecesinde yaşanan elektromanyetik riskin uluslararası standartlara çekilmesi gerektiğini belirterek bunun için yüksek gerilim hatlarının bir an önce yer altına alınmasını istedi.

Bilindiği üzere, 2000-2001’de Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı Yüksek Gerilim Hatlarının bulunduğu bölgeleri 2B sınıfı olası kanser yapıcı alan olarak tanımlamıştı.

 

============================================================

ÖNCEKİ HABER

18 Ağustos'taki Basın Açıklamalı Toplantımıza

ENERJİ BAKANLIĞI Cevap Verdi:

YÜKSEK GERİLİM HATLARI Ödenek ve Yatırım Programı Elverdiği Sürece Yapılmaya Çalışılacaktır...

 

Enerji Bakanlığı'nın bu cevabı, aydınlatıcı ve yeterli bulunmayarak tepkiyle karşılandı ve Çayyolu'nda "Kanser olmamız mı bekleniyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği (ÇEKOD) ile Çayyolu Platformu (ÇAP) üyeleri, Oyak 6 ile Mutlu Tek ve Tolga 86 Siteleri yakınındaki pazaryeri karşısında yüksek gerilim hattı direğinin önünde 18 Ağustos'ta basın açıklamalı bir toplantı yapmıştı.

Bu toplantıda basına okunup Enerji Bakanlığına gönderilen mektupta, Yarattığı elektromanyetik kirlilik dolayısıyla kanser sebeplerinden biri olan yüksek gerilim hatlarının Çayyolu'nda yer altına alınması istenmişti.

Enerji Bakanlığı'nca verilen cevapta, yüksek gerilim hatlarının, ödenek ve yatırım programı elverdiği sürece yer altına alınmaya çalışılacağı belirtilerek Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) ın 09 Eylül 2007 tarihli yazısında şöyle denildi:

 

"İlgi yazınız Bakanlığımızca incelenmiştir. Bakanlığımız ve Kuruluşumuzun Büyükşehirlerde şehir içinde kalan Elektrik İletim Hatlarımızın yer altına alınması ile ilgili olarak Prensip kararı bulunmakta olup, ödenek ve yatırım  programlarımız elverdiği sürece yapılmaya çalışılacaktır."

Enerji Bakanlığının bu cevabı, aydınlatıcı ve yeterli bulunmayarak tepkiyle karşılandı ve Çayyolu'nda "Kanser olmamız mı bekleniyor?" sorusunu akıllara getirdi.

ÇAP Başkanı İlhan Tezel, elektromanyetik kirliliğin Çayyolu’nun en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyerek, sorunun çözümü için ÇEKOD’la birlikte yılmadan yoğun olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

 ÇEKOD Başkanı M. Ramazan Öngöre, Enerji Bakanlığı'nın bu cevabının, çok farklı şekillerde yorumlanabileceğini ancak "Yüksek gerilim hatlarının kanser riskini arttırdığı ve mahaldeki Çayyolu'luların bu riski yaşamaya devam ettikleri" gerçeğini değiştirmediğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Hiç bir maliyet insan sağlığından daha önemli olamaz, olmamalı. Enerji Bakanımız Sn. Hilmi Güler'i, 28 Ocak 2004'te, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki iletim hatlarını yer altına indirecekleri taahhüdünü ifaya çağırıyoruz ve bu kapsamda Çayyolu'nda meskûn mahal üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarının yer altına alınmasını veya güzergahın değiştirilmesini istiyoruz." dedi.

Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi Engin UÇ ise, "Çayyolu sakinlerinin sağlıklı bir çevrede yaşama hakları gözardı edilmemelidir" dedi ve tüm Çayyolu halkı ile birlikte sorunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Çevre Site Yöneticilerinden Eraslan Erbektaş, sorunun önemli ve büyük olduğunu, çözülünceye kadar tepkilerinin devam edeceğini belirtti.

---------------------------------------Site Tasarımı
cayyolum.com

 ÇEKOD - Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği